2 & 3 BHK Apartments | Near Krishrajapuram Lake, Old Madras Road, Bangalore